Skip to content

Çankaya Belediyesi “Sözde Kent Konseyi”ni topluyor

05/11/2010

Çankaya Belediyesi’nin   cep telefonlarına yolladığı KISA MESAJ  :

———–

CANK.KENT KONSEYI GENEL KURULU SN.TANIK BASKANLIGINDA TOPLANIP ÇANKAYA EYLEM PLANI 2011 TAŞLAĞINI DEĞERLENDİRİCEK. YARIN  13:45 CSM TOPLANTI SALONU  KENNEDY C.NO:4

————

Not: Kısa Mesaj Bilgileri , Yollanma Tarihi 04.11.2010 17:00:23

Tarih mesajda “YARIN” diye bildirilmiş. Hesaba göre toplanti 05.11.2010 da. Çankaya Belediye Başkanının,  kent Konseyi ilk  toplantısında “kendi kendine oylama metodu(1)” ile  “kendisini konsey başkanlığına  atadığı”,   SÖZDE KENT KONSEYİ (2) ile ilgilenlerin bilgisine..

(1) kendi kendine oylama metodu : https://cankayakentkonseyi.wordpress.com/2009/10/31/103/
(2) Çankaya Kent Konseyi Yürütme Kurulu

Kent Konseyi Başkanı H. Bülent Tanık
Kent Konseyi Yürütme Kurulu şu kişilerden oluşuyor:
Barış Cömert (Bayraktar Mahallesi Muhtarı)
Doğantürk Şimşek (Kars Demokrat Dernekler Federasyonu Başkanı)
Engin Özer (Cumhuriyet Kadınları Derneği YK üyesi)
Handan Yılmazer (Türk Dünyası Kadınlar Derneği)
Murat Erkman (Ankara Enstitü Vakfı)
Necdet Saraç (Çankaya Belediyesi Yerel Gündem 21 Genel Sekreteri)
Salim Orman (Sıhhiye Sivil Toplum Platformu Başkanı)
Suha Sağlam (Altınokta Körler Derneği)
Süleyman Demircan (Remzi Oğuz Arık Mahallesi Muhtarı)
Çankaya Kent Konseyi Genel Sekreteri ise Işıkhan Güler’dir.
http://www.cankaya.bel.tr/oku.php?yazi_id=6161


Çankaya Belediye Başkanlığı’na

31/10/2009

 Cankaya Halk Konseyi Girisimi 30.10.2009 tarihli toplantı sonucunda Cankaya Belediyesi’nce 13.10.2009 günü Çağdaş Sanatlar merkezinde yapılan “kent konseyi toplantısı”ndan tesbit edilen olumsuzlukları, Cankaya Bel. Bşk.’na bir yazılı metin ile ulaştırılmasını ve Konsey secimlerinin yenilenmesinin talep edilmesini kararlaştırmıştır.

 Konuya iliskin  olarak Çankaya Bel.Bşk.Bulent TANIK’a yollanan faks mesajı metni aşağıdadır.

—————

FAKS MESAJI

Sn.Bulent Tanık
Çankaya Belediye Başkanı,
Ankara

Ankara 30.10.2009

13.10.2009 tarinde Cankaya belediyesince düzenlenen kKent Konseyi toplantısını  ‘Saydamlık hesap verilebirlirlik, katılım, calışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterelere dayanan çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim  anlayaşı”nın(1) bir  ifedesi olarak önemsedik. Tarafınızdan davet edildiğimiz bu  toplantıya yaklaşık 350 demokratik kitle örgütünden 539 temsilci ile birlikte büyük umutlarla ve iyiniyetle katıldık

Toplantının birinci bölümünde kim tarafından verildigi belli olmayan bir yazılı önerge ile salonda bulunan yaklasık 250 kisiden ± 40 kişinin azınlık oyu ile  Çankaya Belediyesi Başkanı, Kent Konseyi Başkanı seçilmiştir. Toplantının ikinci bölümünde çalıştaya katılanların büyük çoğunluğu  anti demokratik seçim sürecini kabul etmeyerek salondan ayrılmıştır. Salonda kalan yaklaşık 90 katılımcı arasından çıkan 33 adaydan 9 Kent Konyesi Yürütme Kurulu seçimine geçilmiş, 33 adaya verilen  805 oy tasnifi ile  içlerinden 9 adayin kent konseyi yürütme kurulu üyeliğine getirildiği bir gün sonra açıklanmıştır. Seçimler esnasında yapılan gözlemlerde aday olanlardan bazılarının isimleri “delege” listesinde bulunmamaktadır. Genel Kurulda  yürütme kuruluna aday dahi olmayan bir kişinin 30 oy alarak kent konseyi yürütme kuruluna seçilmesi dikkat çekicidir. Bu kişinin yürütme kuruluna seçilmiş olduğunun ilanı ise seçimlerin niteliği göstermesi aç.ısından daha da ilginçtir. Seçimler sırasın hiçbir seçim kuralının uygulanmamış olması. Bir kişinin birden çok oy kullanması, “seçim sandığı” denen  ağzı açık karton kutuya atılan oy pusulalarının kutudan geri alınarak bilinen kişiler tarafından ilaveler yapılması gerçekten demokrasi adına üzüntü vericidir.

539 katılımcının  yaklaşık % 13’ünün oyu ile Kent Konseyi Başkanı,  % 16 sının oyu ile Yürütme Kurulu  seçilmesi  Kent Konseyinin “çok  ortaklı ve çok aktörlü katılımcı  yönetişim anlayışı”nın(2) açıkça ihlal edilmesi anlamına gelmektedir. Çankaya halkının % 85’inin katılımı ile gerçekleşen yerel yönetim seçimlerine göre,  kent konseyi seçimlerinin bu oranları katılımcılıktan çok uzaktır.

 “Yeni toplumcu belediye” söylemi ile yerel secimleri kazanmış bir Belediye Başkanının  aynı zamanda Kent Konseyi Başkanlığını da üstlenmesi bu slogan ile örtüşmemektedir. “Saydamlık, hesap sorma ve hesap verme”(3) misyonu da bulunan kent konseyinde Konsey Başkanlığı ile Belediye Başkanlığının tek elde toplanması açıklanamaz.  Kendi iradesi ile aday olmadığı halde Kartal Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Feray ÖZ,  belediye başkanının eşi olması nedeniyle durumu etik görmeyerek görevinden istifa etmesi buna en güzel bir örnektir.

Halkın yerel yönetimlere katılımını Belediye Kanunu 76. Maddeden daha fazla önemseyen Çankayalılar olarak beklentimiz “demokratik ve özgür kent konseyi”dir. DKÖ nezdinde büyük bir hayal kırıklığı yaratan,  söz konusu  anti-demokratik kent konseyi genel kurulu ve seçimlerinin yukarıdaki gerekçeler çerçevesinde tarafınızdan iptalini ve seçimin bir hazırlık çalışmasını takiben ivedilikle yenilenmesini talep ederiz.

Saygılarımızla,

Çankaya Kent Konseyi Girişimi

(1) 08.10.2006/26313 s.RG  Kent Konseyi Yönetmeliği, Madde-4.d
(2) 08.10.2006/26313 s.RG  Kent Konseyi Yönetmeliği, Madde-6
(3) 08.10.2006/26313 s.RG  Kent Konseyi Yönetmeliği, Madde-1
 

Çankaya Halk Konseyi Girişimi 2.değerlendirme toplantısını tamamladı

30/10/2009

Cankaya Halk Konseyi Girişimi,  ikinci toplantisini DKÖ temsilcilerinin katılımı ile  27.10.2009 sali gunu saat 18.30-20.30 arasında  Karanfil Sokak No:58 Kızılay – Ankara adresindeki Nazim Hikmet Kültür Merkezi’inde yapmıştır.

13.10.2009 tarihinde ÇSM de yapılan Çankaya Belediyesi Kent Konseyi Oluşumu  sürecini  başından sonuna eldeki tüm veri ve dökumanların ışığı değerlendirilmiş ve oluşturulan komite koordinayonunda bu konuda  bir “durum tesbit raporu çalışması” başlatılmıştır. 

Çankaya Halk Konseyi Girişimi bileşenlerince  hazırlanan durum tesbit raporu  30.10.2009 tarihinde Çankaya Belediyesi’ne sunmuş ve takiben  Başkan Sn.Bulent TANIK’dan  02-07.Kasım 2009  arasından kendilerince uygun gorulecek bir gunde yüz yüze müşterek değerlendirme toplantısı talep edilmiştir. 

 02-07.Kasım.2009 sonrasında,  konuya ilişkin  tüm değerlendirmeler  paylaşılacaktır.

30.10.2009, Çankaya Ankara 

Demokratik ve Özgür bir Kent Konseyi !

23/10/2009

Çankaya’da demokrasiye inanmis, kent kültürünün, hemşehrilik duygusunun gelişmesine önem veren, bu konuda görev almak, halkın yerel yönetimlere kat lmasının onemini 5393 sayili Belediyeler Kanunu 76. maddesi'(*)nden daha fazla önemseyen yurttaşlar olarak,  “demokratik ve özgür  kent konseyi”ni talep ediyoruz.

Çankaya,  Çankaya Halkina rağmen yönetilemez

Çankaya  Halk Konseyi Girişimi, Çankayalıların kent yönetimi ve konseyine dair demokratik görüşlerinin paylaşıldığı,   ortak aklın arandığı,  yerinden mahalleden yönetim modellerinin tartışıldığı,  belediye yönetimden tamamen bağımsız  bir PLATFORMDUR !

Çankaya Halk  Konseyi Girişimi  22.Ekim.2009’da  demokratik kitle örgütleri temsilcileri ile Mülkiyeliler Birliği Lokalinde ilk kez bir araya gelerek  13.10.2009 günü CSM de Çankaya Belediyesi’nce yapılan ÇANKAYA Belediyesi KENT KONSEYİ seçimini değerlendirmiştir.Anti-demokratik bir seçim olarak nitelenen Çankaya Belediyesi  Kent Konseyi  oluşumuna dair  ortaya çıkan veri ve  görüşler,  ilk toplantı kararlari,  ikinci toplanti  sonrasinda  yerel yönetim  ve  kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Cankaya Halk Konseyi Girişimi,  ikinci toplantisini  27.10.2009 Sali gunu saat 18.30-20.30 Karanfil Sokak No:58 Kızılay – Ankara adresindeki Nazim Hikmet Kültür Merkezi’inde yapacaktır

Çankaya’da   katılımcı ve özgür bir yönetimine dair sözü olan Çankayalıları, tüm kitle örgütleri temsilcilerini demokratik eylem ve söylem birliğine davet ederiz.

Çankaya Halk Konseyi Girişimi / Platformu (*)
22.10.2009 Çankaya Ankara
 

(*) Demokratik ve Özgür Halk Konseyi Girişimi ; Doğal Yaşam Derneği; MÜZED Müzik Eğitimcileri Derneği, Nazım Hikmet Kültür Vakfı, Özge Der., SolaÇek, TKP Çankaya, TÜDEF Tüketici Dernekleri Federasyonu, THD Tüketici Hakları Derneği, TGB Toplumsal Güç Birliği’nce desteklenmektedir.